หน้าแรก

Warranty

การรับประกันสินค้า

ชื่อสินค้าส่วนประกอบสินค้าที่รับประกันระยะเวลารับประกัน
การรับประกันโต๊ะทำงานไม้ PVCและ เมลามีนรุ่นประหยัด
 • ชุดรางเลื่อน
 • โครงสร้าง
 • 3 เดือน
 • 6 เดือน
การรับประกันโต๊ะทำงาน & โต๊ะประชุมไม้เมลามีนขาเหล็ก
 • ชุดรางเลื่อน
 • การรับประกันน้ำหนักโครงขา,โครงสร้าง
 • 3 เดือน
 • 1 ปี / โครงสร้าง 1 ปี
การรับประกันโต๊ะทำงาน & โต๊ะประชุมไม้เมลามีนล้วน
 • ชุดรางเลื่อน
 • โครงสร้าง
 • 3 เดือน
 • 6 เดือน
การรับประกันโต๊ะทำงานเหล็ก
 • ชุดรางเลื่อน
 • โครงสร้าง
 • 6 เดือน
 • 6 เดือน
การรับประกันเก้าอี้สำนักงาน & เก้าอี้ผู้บริหารทุกรุ่น
 • โช๊คแก๊ซ ขาเก้าอี้ และลูกล้อ
 • โครงสร้าง
 • 6 เดือน
 • 6 เดือน
การรับประกันตู้เอกสารเหล็ก
 • ชุดรางเลื่อน
 • โครงสร้าง
 • 3 เดือน
 • 1 ปี
การรับประกันตู้เอกสารไม้
 • ชุดรางเลื่อน
 • โครงสร้าง
 • 3 เดือน
 • 3 เดือน
การรับประกันพาร์ติชั่น
 • โครงสร้าง
 • 3 เดือน
การรับประกันเก้าอี้แถว
 • โครงสร้าง
 • 6 เดือน
การรับประกันโต๊ะพับ
 • โครงสร้าง
 • 3 เดือน
การรับประกันอะไหล่เฟอร์นิเจอร์
 • โครงสร้าง
 • 1 เดือน
การรับประกันตู้รางเลื่อน
 • ชุดราง&ระบบขับเคลื่อน
 • กลไกลประตูและการล็อคกุญแจ
 • การรับน้ำหนักของแผ่นชั้น
 • 2 ปี
 • 2 ปี
 • 2 ปี
การรับประกันตู้เซฟ
 • ตู้เซฟ Kingdom (ระบบดิจิตอล)
 • สแกนนิ้ว (ระบบหมุน)
 • ตู้เซฟ Kiosk (ระบบดิจิตอล)
 • ตู้เซฟ Taiyo
 • ตู้เซฟ Leeco ระบบหมุน,ดิจิตอล,สแกนหน้า
 • ตู้เซฟ Chubb
 • รับประกัน 2 ปี
 • ระบบหมุน 1 ปี
 • รับประกัน 2 ปี
 • รับประกัน 1 ปี
 • รับประกัน 1 ปี
 • รับประกัน 1 ปี
 • (ทุกรุ่นรับประกันโครงสร้าง 5 ปี )
การรับประกันโซฟา
 • โครสร้างโซฟา
 • โครงสร้าง 1 ปี
การรับประกันเตียงและที่นอน
 • การรับประกันเตียงและที่นอน
 • การยุบตัวของที่นอน
 • 1-3 ปี (แล้วแต่รุ่น)

หมายเหตุ : เกิดจากการใช้งานปกติ ยกเว้นความเสียหายจาการโจรกรรม หรือการเคลื่อนย้าย รวมถึงความเสียหายอันเกิดมาจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุจากลูกค้าใช้งานไม่ถูกวิธี หรือใช้งานผิดประเภท

Refund and return policy

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 02-11-2023

1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ลูกค้าสามารถทำการคืนสินค้า/คืนเงิน ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 1-3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ( โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัท Buddy office จะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
- สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย


2. วิธีการส่งคืนสินค้า

เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน ถ่ายรูปความเสียหายหรือชำรุด กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] หรือ Line:@BuddyOffice และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อบริษัทได้รับคำร้องของท่าน บริษัทจะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมล์ [email protected] หรือ Line:@BuddyOffice


4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด


5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์ [email protected] หรือ Line:@BuddyOffice แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย


6. นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัท Buddy office จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า โดยจทำการคืนเป็นเงินสดหรือเงินโอนโดยจะมีค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขบริษัทที่กำหนด

จากกรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดการผลิต หรือการจัดส่ง บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 20-30 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

*ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า